Korte Verspronckweg 7-9 Haarlem 2023BS Nederland info@ontdekplek.nl

Doel

De stichting Ontdekplek stelt zich ten doel om belangstelling voor techniek te wekken bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Techniek speelt een grote rol in de samenleving, vrijwel al ons handelen wordt erdoor beïnvloed. Hoe wij wonen, ons verplaatsen, vrije tijd doorbrengen en werken. Veel beroepen zijn technisch van aard en kinderen moeten al vroeg keuzen maken die medebepalend zijn voor latere beroepsmogelijkheden. Om deze keuze verantwoord te laten zijn moet er al in een vroeg stadium kennis gemaakt zijn met techniek.

Bovendien is het zonde om technici uit het buitenland te halen, om nog maar te zwijgen van al het vrouwelijk talent dat verloren gaat, alleen omdat meisjes niet of nauwelijks met techniek in aanraking zijn gekomen. En als zij al een technische opleiding volgen haken ze vaak af omdat mannen niet gewend zijn om basis van gelijkwaardigheid met vrouwen te werken. Of zoals een Amerikaanse onderzoekster het omschreef: “The boys do the work and the girls keep the notes”.

Naast doelstellingen van economische en emancipatorische aard zijn er natuurlijk ook doelstellingen van pedagogische aard. De ontwikkeling van het denken van kinderen ontwikkelt zich op een drietal niveaus, een praktisch, een verbaal en een theoretisch niveau. Tussen de eerste en de laatste bestaat geen directe relatie, waardoor het theoretisch denken zijn betekenis voor het praktisch denken en handelen kan verliezen. Theoretische kennis kan op waarde getoetst worden door dit terug te voeren tot praktisch handelen. Techniek wordt zo een middel om kennis te begrijpen. Daarnaast biedt techniek vele mogelijkheden voor niet-taalgebonden onderwijs en activiteiten. En heeft mede daardoor een positief effect op zelfbeeld en zelfvertrouwen van allochtone en minder taalvaardige kinderen. En ook hoogbegaafde kinderen kunnen met aangepaste uitdagingen met techniek aan de slag.